چگونگی به دست آوردن لینک بازگشتی مطلب در وردپرس

چگونگی به دست آوردن لینک بازگشتی مطلب در وردپرس

با قرار دادن قطعه کد زیر در چرخه قالب وردپرس‌تان باعث بازگرداندن لینک بازگشتی برای پست فعلی می‌شود.

<?php
trackback_url();
?>

به این صفحه رتبه دهید