چگونگی بیرون کردن دسته‌بندی‌ها در وردپرس

چگونگی بیرون کردن دسته‌بندی‌ها در وردپرس | اسنیپت وردپرس

افزودن قطعه کد PHP زیر به فایل functions.php وردپرس‌تان اجازه بیرون کردن دسته‌بندی‌ها از فیدهای RSS را می‌دهد. مطمئن شوید که از خط تیره قبل از آی دی دسته‌بندی استفاده کرده‌اید.

function excludeCat($query)
{
if ($query->is_feed)
{
$query->set(‘cat’,’-49′);
}
return $query;
}
add_filter(‘pre_get_posts’,’excludeCat’);

 

 

به این صفحه رتبه دهید