چگونگی ایجاد زمان دیدگاه در وردپرس

افزودن قطعه کد زیر به فایل دیدگاه‌های قالب وردپرس‌تان باعث نمایش زمان دیدگاه ایجاد شده، میشود.

<?php
comment_time(‘H:i:s’);
?>

به این صفحه رتبه دهید