قرارداد وب سایت تا سلامت با آنلاینر بسته شد

طراحی وب سایت تا سلامت به تیم طراحی سایت آنلاینر واگزار شد. سایت تا سلامت وب سایتی جامع در زمینه اطلاع رسانی بیماریها و بانک اطلاعاتی جامعی از پزشکان و متخصصان و مراکز پزشکی و بیماری ها و راه های پیشگیری و درمان آنهاست.

مدت زمان تحویل پروژه یک ماه میباشد.

منتظر اطلاعیه بعدی وب سایت آنلاینر باشید

No Comments