تگ html

همانطوری که در مقاله ی ساختار پایه فایل های html، گفته شد؛ سه تگ اساسی در طراحی صفحات وب وجود دارد که در این میان، تگ <html> یکی از حداقل تگ های مورد نیاز در طراحی صفحات وب است.

تگ <html> در ابتدای فایل آورده می شود تا به مرورگر اعلام شود که فایل مربوطه یک فایل html می باشد. در حقیقت مرورگر پس از مواجه شدن با این تگ است که نحوه ی تفسیر محتوای آن فایل را تعیین می کند.

انتهای کدهای html به کار رفته در طراحی هرگونه از صفحات وب؛ می بایستی به تگ پایانی </html> ختم شده و بعد از آن هیچ کد اچ تی ام ال دیگری آورده نشود.

در حقیقت تگ html بزرگترین تگ موجود در طراحی صفات وب است که سایر تگ ها درون آن قرار میگیرند.

نکته:

در نظر گرفتن صفت xmlns برای تگ <html> در نسخه ی html غیر مجاز و در نسخه ی xhtml ضروری است.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments